onsdag 25 juni 2014

Änteligen!

Silverräven jobbar. Skruttafis är på läger och Pillerill åkte hem till mormor och morfar.

Jag då? Jo, jag städar i garaget!
I tio år har vi bott här. I tio år har jag försökt att skapa ordning, men hela tiden fallit på målsnöret. Det har varit för mycket grejer, det har varit renoveringar som gjort att garaget varit uppställningsplats. Det har varit snålhet som bedragit visheten, som gjort att jag inte investerat i rätt lådor, krokar mm.
Det har också faktiskt till stor del berott på att vi inte har haft nån bra plan för hur det ska bli.
Det  har varit brist på lugna ensamma dagar då inget har stört. Det har också alltid funnits andra mer prioriterade renoveringar som tagit tiden då den har funnits.

Men nu. Idag!
Ä-n-t-e-l-i-g-e-n

Inga kommentarer: